Tri tourcykl imprez triathlonowych

O Tri tour

Enea Tri Tour 2016 to cykl wyjątkowych imprez triathlonowych z największą imprezą triathlonową - Enea Challenge Poznań będącą jednocześnie Mistrzostwami Europy w Triathlonie na długim dystansie. W ramach cyklu (JBL Triathlon Sieraków) odbędą się także Mistrzostwa Polski na dystansie 1/2.

Enea Tri Tour 2016 to strefy aktywności dla najmłodszych, koncerty i wyjątkowe emocje sportowe. To także najlepiej przygotowane i zorganizowane zawody w Polsce. Na zawodników czekać będą bezpieczne trasy, profesjonalne strefy zmian i finiszera oraz gorąca i sportowa oprawa. Imprezy w ramach cyklu Enea Tri Tour podzielone będą na dwie grupy: imprezy partnerskie cyklu oraz własne (Endu Sport). W praktyce oznacza to, że wszystkie z nich stanowią integralną cześć Tri Tour i będą liczone do punktacji generalnej.

Klasyfikacjapunktowa

Klasyfikacja
OPEN
kobiet i mężczyzn
dystans
długi
Klasyfikacja
OPEN
kobiet i mężczyzn
dystans
krótki

Dystans
krótki
kategorie
wiekowe
kobiet i mężczyzn
  Dystans
długi
kategorie
wiekowe
kobiet i mężczyzn

KalendarzTri tour 2017

27-28.05
JBL Triathlon Sieraków

www.triathlonsierakow.pl

10-11.06

www.triathloncharzykowy.pl

9.07
Triathlon Szczecin

www.triathlonszczecin.pl

24-25.06
Challenge Poznań

www.challenge-poznan.pl


RegulaminTri tour

 1. Organizatorem cyklu Enea Tri Tour 2016 jest Firma ENDU SPORT Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61 – 741, przy ul. 23 Lutego 4/6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420142, NIP 7773225549,REGON:302078899.

  W skład cyklu wchodzą imprezy organizowane przez Organizatora oraz imprezy partnerskie organizowane przez inne podmioty.
  • JBL Triathlon Sieraków 28-29.05.2016
  • Triathlon Charzykowy 11-12.06.2016 – impreza partnerska
  • Triathlon Szczecin 03.07.2016
  • Enea Challenge Poznań 23-24.07.2016
  • Triathlon Polska 2016 Bydgoszcz Borówno 21.08.2016 – impreza partnerska
  • Prime Food Triathlon Przechlewo 3-4.09.2016 – impreza partnerska
 2. Celem klasyfikacji cyklu Enea Tri Tour jest wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek spośród uczestników imprez cyklu Enea Tri Tour 2016.
 3. Warunkiem sportowym klasyfikacji w cyklu Enea Tri Tour 2016 jest uczestnictwo w minimum 3 imprezach wchodzących w cykl na dystansach zaliczanych do tej samej klasyfikacji (dystanse długie lub dystanse krótkie) wśród wymienionych w pkt.14 Warunkiem technicznym klasyfikacji w cyklu Enea Tri Tour jest dołączenie do profilu "Cykl Enea Tri Tour" na stronie http://eneatri2016.pulsstory.com. Poprzez dołączenie do profilu rozumie się: utworzenie konta na portalu pulsstory.com, dołączenie do organizatora "Enea Tri Tour" i zapisanie się do profilu "Cykl Enea Tri Tour". Informacje podane w pulsstory (w szczególności: imię, nazwisko, rok urodzenia i lokalizacja) muszą być zgodne z danymi zgłoszonymi w formularzach rejestracyjnych na poszczególne imprezy. W przypadku użycia różnych adresów mailowych do rejestrowania się na różne imprezy należy zgłosić ten fakt organizatorowi. Mechanizm założenia konta na portalu, dołączenie do organizatora "Enea Tri Tour" i zapisanie się do profilu "Cykl Enea Tri Tour" znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu. Po założeniu konta na portalu, użytkownik zobowiązany będzie w ciągu 3 dni do potwierdzenia swojego konta poprzez kliknięcie na link aktywacyjny wysłany na podany przez użytkownika adres email. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dokonane przez zawodnika błędne zapisy w imieniu, nazwisku i innych danych podczas rejestracji, które będą mogły skutkować błędnym naliczeniem punktacji.
  Mechanizm założenia konta na portalu, dołączenie do organizatora „Enea Tri Tour” i zapisanie się do profilu „Cykl Enea Tri Tour” znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.
 4. Do klasyfikacji ostatecznej danego dystansu wliczane są punkty uzyskane na 3 imprezach na danym dystansie, w których uczestnik brał udział. W przypadku udziału uczestnika w większej liczbie imprez na danym dystansie, do klasyfikacji brane pod uwagę są imprezy, w których uczestnik uzyskał najwyższą liczbę punktów.
 5. Punkty sumowane są po każdej imprezie w łącznej klasyfikacji dla dwóch grup dystansów: dystansów krótkich i dystansów długich
 6. W ramach Enea Tri Tour 2016 prowadzona jest klasyfikacja:
  • Generalna kobiet i Generalna mężczyzn dystansów długich
  • Generalna kobiet i Generalna mężczyzn dystansów krótkich
  • kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn dla dystansów długich: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+
  • kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn dla dystansów krótkich: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+
 7. Pula nagród finansowych wynosi 91.800 PLN.
  Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji gratyfikowani są następującymi nagrodami:
  • Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn dystansów długich:
   Miejsce Kobiety Mężczyźni
   I Voucher wycieczkowy ITAKA
   wartość 10 tys. PLN
   Voucher wycieczkowy ITAKA
   wartość 10 tys. PLN
   II Voucher wycieczkowy ITAKA
   wartość 6 tys. PLN
   Voucher wycieczkowy ITAKA
   wartość 6 tys. PLN
   III Voucher wycieczkowy ITAKA
   wartość 4 tys. PLN
   Voucher wycieczkowy ITAKA
   wartość 4 tys. PLN
  • Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn dystansów krótkich:
   Miejsce Kobiety Mężczyźni
   I Voucher wycieczkowy ITAKA
   wartość 5 tys. PLN
   Voucher wycieczkowy ITAKA
   wartość 5 tys. PLN
   II Voucher wycieczkowy ITAKA
   wartość 3 tys. PLN
   Voucher wycieczkowy ITAKA
   wartość 3 tys. PLN
   III Voucher wycieczkowy ITAKA
   wartość 2 tys. PLN
   Voucher wycieczkowy ITAKA
   wartość 2 tys. PLN
 8. Osoby zajmujące miejsca I-III kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn dla dystansów krótkich: statuetki oraz nagrody rzeczowe
      Mężczyźni Szacunkowa wartość detaliczna Kobiety Szacunkowa wartość detaliczna
  18 1 Pulsometr 500 zł Pulsometr 500 zł
  2 Torba Dakine 300 zł Torba Dakine 300 zł
  3 Plecak Camel Bag 200 zł Plecak Camel Bag 200 zł
  30 1 Pulsometr 500 zł Pulsometr 500 zł
  2 Torba Dakine 300 zł Torba Dakine 300 zł
  3 Plecak Camel Bag 200 zł Plecak Camel Bag 200 zł
  40 1 Pulsometr 500 zł Pulsometr 500 zł
  2 Torba Dakine 300 zł Torba Dakine 300 zł
  3 Plecak Camel Bag 200 zł Plecak Camel Bag 200 zł
  50 1 Pulsometr 500 zł Pulsometr 500 zł
  2 Torba Dakine 300 zł Torba Dakine 300 zł
  3 Plecak Camel Bag 200 zł Plecak Camel Bag 200 zł
  60 1 Pulsometr 500 zł Pulsometr 500 zł
  2 Torba Dakine 300 zł Torba Dakine 300 zł
  3 Plecak Camel Bag 200 zł Plecak Camel Bag 200 zł
  70+ 1 Pulsometr 500 zł Pulsometr 500 zł
  2 Torba Dakine 300 zł Torba Dakine 300 zł
  3 Plecak Camel Bag 200 zł Plecak Camel Bag 200 zł
 9. Osoby zajmujące miejsca I-III kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn dla dystansów długich: statuetki oraz nagrody rzeczowe
      Mężczyźni Szacunkowa wartość detaliczna Kobiety Szacunkowa wartość detaliczna
  18 1 Trenażer 800 zł Trenażer 800 zł
  2 Kamera GoPro 500 zł Kamera GoPro 500 zł
  3 Torba Dakine 350 zł Torba Dakine 350 zł
  30 1 Trenażer 800 zł Trenażer 800 zł
  2 Kamera GoPro 500 zł Kamera GoPro 500 zł
  3 Torba Dakine 350 zł Torba Dakine 350 zł
  40 1 Trenażer 800 zł Trenażer 800 zł
  2 Kamera GoPro 500 zł Kamera GoPro 500 zł
  3 Torba Dakine 350 zł Torba Dakine 350 zł
  50 1 Trenażer 800 zł Trenażer 800 zł
  2 Kamera GoPro 500 zł Kamera GoPro 500 zł
  3 Torba Dakine 350 zł Torba Dakine 350 zł
  60 1 Trenażer 800 zł Trenażer 800 zł
  2 Kamera GoPro 500 zł Kamera GoPro 500 zł
  3 Torba Dakine 350 zł Torba Dakine 350 zł
  70+ 1 Trenażer 800 zł Trenażer 800 zł
  2 Kamera GoPro 500 zł Kamera GoPro 500 zł
  3 Torba Dakine 350 zł Torba Dakine 350 zł
 10. Nagrody rzeczowe podane są w polskich złotych (PLN). Nagrody rzeczowe do kwoty 760 zł zwolnione są z podatku dochodowego, powyżej tej kwoty zostanie potrącony zryczałtowany podatek w wysokości 10% na podstawie dostarczonego oryginału oświadczenia do Organizatora.
 11. Liczba punktów możliwych do uzyskania w każdej imprezie uzależniona jest od liczby osób które ukończą dany dystans w klasyfikacji generalnej podanej w oficjalnym komunikacie sędziego głównego imprezy. Zwycięzca danej kategorii otrzymuje maksymalną możliwą liczbę punktów do uzyskania za dany dystans, wynoszącą liczbę osób które ukończyły dany dystans w klasyfikacji generalnej, bez podziału na kategorie wiekowe i płeć. Każdy kolejny zawodnik otrzymuje maksymalną liczbę punktów umniejszoną o 1, aż do ostatniego zawodnika otrzymującego za dany start 1 punkt do klasyfikacji. Wiążąca jest liczba osób która ukończyła dany dystans w oficjalnych wynikach imprezy przedstawionych w komunikacie dostępnym na stronie internetowej imprezy.
  Dodatkowo pierwsza trójka zawodników otrzymuje bonus w wysokości: 300 pkt za 1 miejsce, 200 pkt za 2 miejsce; 100 pkt za 3 miejsce.
  Przykład:
  Dystans 112,95km Triathlon Szczecin ukończyło 800 osób. Zwycięzca otrzymuje zatem 800 punktów plus 300 punktów bonusowych w sumie 1100 do klasyfikacji dystansów długich.
  Drugi zawodnik na mecie otrzymuje 799 punktów plus 200 punktów bonusowych w sumie 999 do klasyfikacji dystansów długich, trzeci zawodnik 798 punktów plus 100 punktów bonusowych w sumie 898 do klasyfikacji dystansów długich, czwarty zawodnik otrzymuje 797 punktów (bez punktów bonusowych, podobnie jak każdy następny zawodnik), piąty zawodnik otrzymuje 796 punktów i tak dalej. Ostatni zawodnik otrzymuje 1 punkt.
 12. Za ukończenie imprezy o randze Mistrzostw Polski na dystansie 112,95 każdy zawodnik otrzymuje premię punktową w wysokości - 200 punktów.
  Przykład:
  Mistrzostwa Polski na dystansie 112,95 w ramach JBL Triathlonu Sieraków ukończyło 1400 osób.
  Zwycięzca otrzymuje zatem 1400 punktów z uwagi na liczbę zawodników, 300 punktów bonusu za zwycięstwo plus 200 punktów z uwagi na rangę imprezy, czyli razem 1900 punktów do klasyfikacji dystansów długich.
  Drugi zawodnik na mecie otrzymuje 1399 punktów, 200 punktów bonusu za drugie miejsce plus 200 punktów z uwagi na rangę imprezy w sumie: 1799. Trzeci zawodnik 1398 punktów, 100 punktów bonusu za trzecie miejsce plus 200 punktów z uwagi na rangę imprezy w sumie 1698,
  Czwarty zawodnik: 1397 punktów plus 200 z uwagi na rangę imprezy w sumie 1597,
  Piąty zawodnik: 1396 plus 200 z uwagi na rangę imprezy w sumie 1596 itd.
  Ostatni zawodnik otrzymuje w sumie 201 punktów
 13. Zawodnik aby został zaliczony do klasyfikacji cyklu Enea Tri Tour 2016 zobowiązany jest wraz z pierwszym startem do podania wybranej przez siebie kategorii: generalnej lub wiekowej. Zawodnicy zobowiązani są do startów w ramach danej kategorii we wszystkich imprezach cyklu. Nie ma możliwości przeniesienia punktów do innej klasyfikacji.
 14. Do klasyfikacji cyklu Enea Tri Tour 2016 na dystansach długich i krótkich zalicza się imprezy i dystanse wg tabeli:
  IMPREZA DYSTANS KLASYFIKACJA PREMIA PUNKTOWA
  JBL Triathlon Sieraków 0,95-45-10,55 DYSTANSE KRÓTKIE -
  1,9-90-21,095 DYSTANSE DŁUGIE --
  Mistrzostwa Polski JBL Triathlon Sieraków 1,9-90-21,095 DYSTANSE DŁUGIE 200
  MARBRUK Triathlon Charzykowy – impreza partnerska 475-22,5-5,275 DYSTANSE KRÓTKIE -
  0,95-45-10,55 DYSTANSE KRÓTKIE -
  1,9-90-21,095 DYSTANSE DŁUGIE -
  Triathlon Szczecin 475-22,5-5,275 DYSTANSE KRÓTKIE -
  0,95-45-10,55 DYSTANSE KRÓTKIE -
  1,9-90-21,095 DYSTANSE DŁUGIE -
  Enea Challenge Poznań 0,75-20-5 DYSTANSE KRÓTKIE -
  1,5-40-10 DYSTANSE KRÓTKIE -
  1,9-90-21,095 DYSTANSE DŁUGIE -
  Triathlon Polska 2016 Bydgoszcz Borówno – impreza partnerska 1,9-90-21,095 DYSTANSE DŁUGIE -
  Prime Food Triathlon Przechlewo – impreza partnerska 475-22,5-5,275 DYSTANSE KRÓTKIE -
  0,95-45-10,55 DYSTANSE KRÓTKIE -
  1,9-90-21,095 DYSTANSE DŁUGIE -

  Dystans długi 3,8-180-42,195 w ramach Enea Challenge Poznań nie jest zaliczany do klasyfikacji cyklu Enea Tri Tour
  Dystans długi 3,8-180-42,195 w ramach Triathlon Polska 2016 Bydgoszcz – Borówno nie jest zaliczany do klasyfikacji cyklu Enea Tri Tour

 15. Klasyfikacja cyklu w ramach klasyfikacji wymienionych w pkt.6 aktualizowana jest w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy i publikowana jest na stronie internetowej cyklu. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu publikacji klasyfikacji w szczególnych przypadkach.
 16. Pakiet startowy w ramach zawodów cyklu Enea Tri Tour może odebrać jedynie zawodnik startujący w danych zawodach. Osoby trzecie nie mają możliwości odbioru pakietu za zawodnika.
 17. Zakończenie cyklu Enea Tri Tour 2016 oraz wręczenie statuetek i nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali na zakończenie sezonu. O terminie Gali zostaną poinformowani wszyscy zawodnicy nominowani do otrzymania nagród zgodnie z pkt.7 z miesięcznym wyprzedzeniem.
 18. Podczas zakończenia cyklu nagradzane są wyłącznie osoby w ramach wszystkich klasyfikacji wymienionych w pkt.6
 19. Każda z imprez wchodzących w skład cyklu posiada swój odrębny, szczegółowy regulamin, który obowiązuje startujących w niej zawodników.
 20. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach poszczególnych imprez, o których mowa w pkt.19, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, w pierwszej kolejności stosuje się postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
 21. Organizatorzy wszystkich imprez wchodzących w skład cyklu Enea Tri Tour zastrzegają sobie prawo do skrócenia i zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania poszczególnych zawodów bez ponoszenia odpowiedzialności z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym niepozwalającym na kąpiele, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorom przeprowadzenie zawodów.
 22. Uwagi dotyczące klasyfikacji cyklu Enea Tri Tour 2016 należy zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail pod adresem events@endusport.pl, nie później niż w ciągu 14 dni od daty aktualizacji klasyfikacji cyklu Enea Tri Tour 2016 po każdych zawodach, z dokładnym opisem przyczyn odwołania. W późniejszym terminie reklamacje nie będą przyjmowane.
 23. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 24. W kwestiach nie objętych regulaminem decyzję podejmuje Organizator.

PartnerzyTri tour

Enea Tri Tour - cykl imprez triathlonowych Firma Karlik autoryzowany dealer Volvo Cisowianka
ALE - Active Life Energy
Itaka Polski związek Triathlonu FINIS
JBL Noble Bank

Patroni medialni

Partner technologiczny

Puls Story

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą –
napisz do nas:
events@endusport.pl

LicencjaTri Tour

Dołącz do TRI TOUR! 12.000 triathlonistów, największa pula nagród na rynku, najwyższy standard imprez!

Jeśli jesteś organizatorem lub zastanawiasz się nad organizacją imprez triathlonowych i chciałbyś zostać częścią cyklu Tri Tour zachęcamy do rozmów w temacie pozyskania licencji cyklu.

Korzyści:


Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem licencji prosimy o kontakt mailowy: alex.r@endusport.pl

GaleriaTri Tour

Enea Tri Tour - cykl imprez triathlonowych

Lubisz pomagać? To świetnie!

Zostań wolontariuszem na zawodach z cyklu Tri Tour i pomóż nam
w organizacji imprez w Sierakowie, Szczecinie i w Poznaniu.

Zgłoś się już dziś!
Przeżyj sportowe emocje i miej swój udział w najważniejszych
wydarzeniach triathlonowych w Polsce.

Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ukończyła 16 lat.
Uwaga: jeśli jesteś niepełnoletni, nie zapomnij o dostarczeniu nam pisemnej zgody rodziców
lub opiekunów prawnych na podjęcie przez Ciebie wolontariatu.

Aby zostać wolontariuszem, wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy:

* Pola oznaczone gwiazdką, są wymagane.