Tri tourcykl imprez triathlonowych

O Tri tour

Tri Tour 2017 to cykl wyjątkowych imprez triathlonowych z największą imprezą triathlonową - Challenge Poznań.

Tri Tour 2017 to strefy aktywności dla najmłodszych, koncerty i wyjątkowe emocje sportowe. To także najlepiej przygotowane i zorganizowane zawody w Polsce. Na zawodników czekać będą bezpieczne trasy, profesjonalne strefy zmian i finiszera oraz gorąca i sportowa oprawa. Imprezy w ramach cyklu Tri Tour podzielone będą na dwie grupy: imprezy partnerskie cyklu oraz własne (Endu Sport). W praktyce oznacza to, że wszystkie z nich stanowią integralną cześć Tri Tour i będą liczone do punktacji generalnej.

Klasyfikacjapunktowa

Klasyfikacja
OPEN
kobiet i mężczyzn
dystans
długi
Klasyfikacja
OPEN
kobiet i mężczyzn
dystans
krótki

Dystans
krótki
kategorie
wiekowe
kobiet i mężczyzn
  Dystans
długi
kategorie
wiekowe
kobiet i mężczyzn

KalendarzTri tour 2017

27-28.05
JBL Triathlon Sieraków

triathlonsierakow.pl

10-11.06

triathloncharzykowy.pl

9.07
Triathlon Szczecin

triathlonszczecin.pl

24-25.06
Challenge Poznań

challenge-poznan.pl

20.08

triathlonpolska.pl

26-27.08
Triathlon Przechlewo

www.triathlonprzechlewo.pl

RegulaminTri tour

 1. Organizatorem cyklu Tri Tour 2017 jest Firma ENDU SPORT Sp.z.o.o Sp.k., ul. Grunwaldzka 466, 62-064 Plewiska. NIP 7773281453, REGON: 366941851
  W skład cyklu wchodzą imprezy organizowane przez Organizatora oraz imprezy partnerskie organizowane przez inne podmioty.
  • JBL Triathlon Sieraków 27-28.05.2017
  • Triathlon Charzykowy 10-11.06.2017
  • Challenge Poznań 24 – 25. 06.2017
  • Triathlon Szczecin 09.07.2017
  • Triathlon Polska 2016 Bydgoszcz Borówno 20.08.2017
  • Prime Food Triathlon Przechlewo 26 – 27.08.2017 (punktacja za udział w imprezie jest podwójna)
 2. Celem klasyfikacji cyklu Tri Tour jest wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek spośród uczestników imprez cyklu Tri Tour 2017.
 3. Warunkiem klasyfikacji w cyklu Tri Tour 2017 jest uczestnictwo w minimum 4 imprezach wchodzących w cykl na dystansach zaliczanych do tej samej klasyfikacji (dystanse długie lub dystanse krótkie) wśród wymienionych w pkt.11.
 4. Do klasyfikacji ostatecznej danego dystansu wliczane są punkty uzyskane na 4 imprezach na danym dystansie, w których uczestnik brał udział. W przypadku udziału uczestnika w większej liczbie imprez na danym dystansie, do klasyfikacji brane pod uwagę są imprezy, w których uczestnik uzyskał najwyższą liczbę punktów.
 5. Punkty sumowane są po każdej imprezie w łącznej klasyfikacji dla dwóch grup dystansów: dystansów krótkich i dystansów długich
 6. W ramach Tri Tour 2017 prowadzona jest klasyfikacja:
  • Generalna kobiet i Generalna mężczyzn dystansów długich,
  • Generalna kobiet i Generalna mężczyzn dystansów krótkich
  • kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn dla dystansów długich: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+
  • kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn dla dystansów krótkich: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+
 7. Pula nagród wynosi 58 158 PLN.
 8. Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji gratyfikowani są następującymi nagrodami:
  • Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn dystansów długich:
  • Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn dystansów krótkich:
 9. Osoby zajmujące miejsca I kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn dla dystansów krótkich: statuetki oraz nagrody rzeczowe
 10. Osoby zajmujące miejsca I kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn dla dystansów długich: statuetki oraz nagrody rzeczowe
 11. Wartość nagród podane są w polskich złotych (PLN). Bony wakacyjne ITAKA do kwoty 760 zł zwolnione są z podatku dochodowego, powyżej tej kwoty zostanie potrącony zryczałtowany podatek w wysokości 10% .
 12. Liczba punktów możliwych do uzyskania w każdej imprezie uzależniona jest od liczby osób które ukończą dany dystans w klasyfikacji generalnej podanej w oficjalnym komunikacie sędziego głównego imprezy. Zwycięzca danej kategorii otrzymuje maksymalną możliwą liczbę punktów do uzyskania za dany dystans, wynoszącą liczbę osób które ukończyły dany dystans w klasyfikacji generalnej, bez podziału na kategorie wiekowe i płeć. Każdy kolejny zawodnik otrzymuje maksymalną liczbę punktów umniejszoną o 1, aż do ostatniego zawodnika otrzymującego za dany start 1 punkt do klasyfikacji. Wiążąca jest liczba osób która ukończyła dany dystans w oficjalnych wynikach imprezy przedstawionych w komunikacie dostępnym na stronie internetowej imprezy.

  Dodatkowo pierwszy zawodnik na każdym dystansie otrzymuje bonus w klasyfikacji generalnej i wiekowej w wysokości 300 pkt.

  Przykład:
  Dystans 112,99km Triathlon Szczecin ukończyło 800 osób.
  Zwycięzca otrzymuje zatem 800 punktów plus 300 punktów bonusowych w sumie 1100 do klasyfikacji dystansów długich. Drugi zawodnik na mecie otrzymuje 799 punktów plus 200 punktów bonusowych w sumie 999 do klasyfikacji dystansów długich, trzeci zawodnik 798 punktów plus 100 punktów bonusowych w sumie 898 do klasyfikacji dystansów długich, czwarty zawodnik otrzymuje 797 punktów (bez punktów bonusowych, podobnie jak każdy następny zawodnik), piąty zawodnik otrzymuje 796 punktów i tak dalej. Ostatni zawodnik otrzymuje 1 punkt.
 13. Zawodnik aby został zaliczony dla klasyfikacji cyklu Tri Tour 2017 powinien dokonać rejestracji w serwisie enduhub.com (https://enduhub.com/pl/accounts/register/) oraz w swoim profilu w ustawieniach rankingów wybrać kategorię Generalną lub Wiekową (https://enduhub.com/pl/user/profile/edit/#ranks). Wybranie kategorii w profilu jest równoznaczne z wyborem przez Zawodnika kategorii generalnej lub wiekowej w której będzie klasyfikowany w ramach całego cyklu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dokonane przez zawodnika błędne zapisy w imieniu, nazwisku i innych danych podczas rejestracji, które będą mogły skutkować błędnym naliczeniem punktacji.
 14. Do klasyfikacji cyklu Tri Tour 2017 na dystansach długich i krótkich zalicza się imprezy i dystanse wg tabeli:
  IMPREZA DYSTANS KLASYFIKACJA PREMIA PUNKTOWA
  JBL Triathlon Sieraków 28,25 DYSTANSE KRÓTKIE -
  56,5 DYSTANSE KRÓTKIE -
  112,99 DYSTANSE DŁUGIE -
  MARBRUK Triathlon Charzykowy – impreza partnerska 28,25 DYSTANSE KRÓTKIE -
  56,5 DYSTANSE KRÓTKIE -
  112,99 DYSTANSE DŁUGIE -
  Triathlon Szczecin 28,25 DYSTANSE KRÓTKIE -
  56,5 DYSTANSE KRÓTKIE -
  112,99 DYSTANSE DŁUGIE -
  Triathlon Polska 2017 Bydgoszcz Borówno – impreza partnerska 112,99 DYSTANSE DŁUGIE -
  Prime Food Triathlon Przechlewo – impreza partnerska 28,25 DYSTANSE KRÓTKIE punktacja za udział w imprezie jest podwójna
  56,5 DYSTANSE KRÓTKIE punktacja za udział w imprezie jest podwójna
  112,99 DYSTANSE DŁUGIE punktacja za udział w imprezie jest podwójna

  Dystans długi 3,8-180-42,195 w ramach Challenge Poznań jest zaliczany do klasyfikacji cyklu Tri Tour

  Dystans długi 3,8-180-42,195 w ramach Triathlon Polska 2017 Bydgoszcz – Borówno jest zaliczany do klasyfikacji cyklu Tri Tour

  Dystanse długie – Bydgoszcz-Borówno oraz Challenge Poznań – uzyskane punkty ulegają podwojeniu.
 15. Klasyfikacja w cyklu w ramach klasyfikacji wymienionych w pkt 6 aktualizowana jest w ciągu tygodnia od zakończenia imprezy i publikowana w serwisie enduhub.com w zakładce rankingi pod adresem https://enduhub.com/pl/rank/epi/?rank_type=3

  Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu publikacji klasyfikacji w szczególnych przypadkach.
 16. Pakiet startowy w ramach zawodów cyklu Tri Tour może odebrać jedynie zawodnik startujący w danych zawodach. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest odbiór pakietów po przedłożeniu stosownego upoważnienia (dostępne na stronach imprez cyklu)
 17. Zakończenie cyklu Tri Tour 2017 oraz wręczenie statuetek i nagród odbędzie się podczas uroczystej konferencji. O terminie zostaną poinformowani wszyscy zawodnicy nominowani do otrzymania nagród zgodnie z miesięcznym wyprzedzeniem.
 18. Podczas zakończenia cyklu nagradzane są wyłącznie osoby w ramach wszystkich klasyfikacji.Statuetki i nagrody można odebrać tylko podczas Konferencji zakończenia sezonu przez osobę nagradzaną. Nie ma możliwości odbioru statuetki i nagrody przez osoby trzecie w imieniu zwycięzcy.
 19. Każda z imprez wchodzących w skład cyklu posiada swój odrębny, szczegółowy regulamin, który obowiązuje startujących w niej zawodników.
 20. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach poszczególnych imprez, o których mowa w pkt.19, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, w pierwszej kolejności stosuje się postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
 21. Organizatorzy wszystkich imprez wchodzących w skład cyklu Tri Tour zastrzegają sobie prawo do skrócenia i zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania poszczególnych zawodów bez ponoszenia odpowiedzialności z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym niepozwalającym na kąpiele, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorom przeprowadzenie zawodów.
 22. Uwagi dotyczące klasyfikacji cyklu Tri Tour 2017 należy zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail pod adresem events@endusport.pl, nie później niż w ciągu 14 dni od daty aktualizacji klasyfikacji cyklu Tri Tour 2017 po każdych zawodach, z dokładnym opisem przyczyn odwołania. W późniejszym terminie reklamacje nie będą przyjmowane.
 23. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 24. W kwestiach nie objętych regulaminem decyzję podejmuje Organizator.

PartnerzyTri tour

4F 4F Junior Browar Fortuna Cisowianka Enduhub Hama Jabra GN JBL Firma Karlik kite.pl Microsoft Oshee Red Bull Compex

Grupa Ubezpieczeniowa Europa została partnerem Tri Tour i obejmie ubezpieczeniem wszystkich triathlonistów biorących udział w zawodach w Sierakowie, Charzykowach, Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy i Przechlewie. Europa zadba o bezpieczeństwo zawodników zapewniając im ubezpieczenie NNW oraz na wypadek uszczerbku na zdrowiu.

Każda osoba startująca może także wykupić dodatkową polisę i elastycznie wybrać większy zakres świadczeń, zgodnie ze swoimi potrzebami. Na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń Europa w trzech prostych krokach można zakupić kompleksowe ubezpieczenie NNW Sport – idealne dla kolarzy, biegaczy i pływaków, jednym słowem – triathlonistów. W ofercie jest także dodatkowa opcja gwarantująca zwrot kosztów opłaty wpisowej w przypadku konieczności odwołania startu.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą –
napisz do nas:
events@endusport.pl

LicencjaTri Tour

Dołącz do TRI TOUR! 12.000 triathlonistów, największa pula nagród na rynku, najwyższy standard imprez!

Jeśli jesteś organizatorem lub zastanawiasz się nad organizacją imprez triathlonowych i chciałbyś zostać częścią cyklu Tri Tour zachęcamy do rozmów w temacie pozyskania licencji cyklu.

Korzyści:


Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem licencji prosimy o kontakt mailowy: alex.r@endusport.pl

GaleriaTri Tour